Sunday, September 9, 2012

17 شهریور سالگرد شهدای سبعه یزد
17 شهریور سالگرد شهدای سبعه یزد

در سحرگاه مورخ 17 شهریور 1359 ماموران سپاه پاسداران یزد هفت نفر از بهاییان را که مدتی زندانی بودند به باغ خان برده و تنها به جرم بهایی بودن تیرباران نموده و به شهادت رساندند
اسامی شهدای سبعه یزد: جنابان فریدون فریدانی،عبدالوهاب کاظمی،علی مطهری،محمود حسن زاده،جلال مستقیم ،نورالله اخترخاوری و جناب عزیزالله ذبیحیان.
عده ای از احبا پس از غسل آن پیکرهای پاک،ایشان را در 

گلستان جاوید (آرامگاه بهاییان)به خاک سپردند،اما افسوس که دولت بعدا آنجا را ویران نموده و بر روی آن بناهای دیگر احداث نمود برنامه ای که برای گلستان فعلی یزد نیز در نظر است

یاد و خاطره این عزیزان هرگز فراموش نخواهد شد
درجاتشان متعالی.